História ZO CHPH Zeleneč

Vznik spolku Chovateľov poštových holubov v Zelenči sa datuje na 1. 10. 1968. Zelenečskí chovatelia začali prvýkrát nasádzať svoje holuby doma v Zelenči. Prvým predsedom spolku bol pán Emil Bachratý a pokladník pán Augustín Bachratý. Začiatky nemali chovatelia ľahké. Schádzali sa na rôznych miestach; u jednotlivých chovateľov, neskôr v Obecnom dome, ktorý bol asanovaný, potom v unimobunke pri kultúrnom dome. Nová éra nastala v lete r. 1990, kedy Obecný úrad Zeleneč prideľuje základnej organizácii chovateľov poštových holubov (ZO CHPH) pozemok na športovej ulici, čo v skutočnosti bolo malé smetisko v strede dediny. Chovatelia svojpomocne a po niekoľkonásobných finančných zbierkach členov vyčistili, upravili a oplotili pozemok. Do zimy toho roku stála na novo zabetónovanej ploche unimobunka, ktorá hrdo niesla nápis „Základná organizácia chovateľov poštových holubov Zeleneč“. Tieto priestory slúžili na nasádzanie holubov na preteky, vyhodnocovanie pretekov a stretávanie sa v rámci potreby. Práve tu sa kládli základy chovateľskej činnosti v Zelenči, na ktorých tento ušľachtilý šport budú rozvíjať i nové generácie. ZO CHPH mala vtedy 24 členov: Bachratý Michal (†), Bachratý Augustín (†), Bachratý Emil (†), Bachratý Stanislav, Orešanský Ján, Marko Stanislav (†), Remenár Jozef (†), Lukačovič Vojtech (†), Hermanský Viliam, Horváth Ľudovít, Nemček Jozef, Nemček Richard, Šmitala Marián (†), Sorát Marián (†), Slezák Jozef, Kankara Igor, Kankara Jozef, Kankara Anton, Šmidovič Miloš (†), Blažek Miroslav (†), Blažek Ladislav, Matúš Ľubomír, Vaško Vít, Antal Alojz. Do roku 1992 bola ukončená prvá výstavba priestorov. Nastala členská stabilizácia a naša ZO CHPH sa stala najväčšou v Oblastnom združení (OZ) Trnava. Naši chovatelia sa naplno venujú svojej záľube a v rámci OZ Trnava dosahujú veľmi dobré výsledky v podobe víťazstiev z pretekov a účasťou na celoštátnych výstavách. Túto stabilitu a holubársku pohodu narúša rozhodnutie OZ Trnava o výstavbe vlastnej prepravnej kabíny, a tým neakceptovanie doterajšej prepravy holubov od OZ Nitra. S týmto rozhodnutím nesúhlasíme, odchádzame z OZ Trnava a využívame ponuku OZ Dolná Nitra na začlenenie do ich štruktúr. Toto rozhodnutie má za následok odchod niektorých členov z našej ZO CHPH. Nakoľko sa OZ Dolná Nitra rozpadá, zostávame tu len dva roky (2002, 2003). Výsledkom rozpadu je vznik OZ Sereď, ktorého sa stávame členmi. Keďže v tomto novovzniknutom OZ viac vecí nefunguje ako funguje, naša migrácia a hľadanie holubárskej pohody po roku pokračuje a odchádzame do OZ Pezinok. Tu zostávame tri pretekové sezóny, v ktorých sa nám mimoriadne darí (2005 – 2007). Avšak na rok 2008 plánuje výbor OZ Pezinok letieť preteky z Maďarska, čo považujeme za nešťastné rozhodnutie. Po rôznych ťažkostiach a zložitých situáciách sa nám v roku 2008 darí, napriek tomu, že nemá pre nás voľnú prepravnú kapacitu, návrat do nášho materského OZ Trnava. Vzniknutú situáciu riešime kúpou prívesného vozíka, na ktorý sme vynaložili nemalé finančné prostriedky za veľkej podpory obce Zeleneč a pôžičiek členov našej ZO CHPH. Vozík nám dodala firma Trix pána Drgáňa. Od tohto okamžiku sme sa mohli plne sústrediť na holubárenie a naši chovatelia opäť dokazujú, že to s holubmi vedia. Prichádzajú víťazstvá z pretekov, reprezentácie na národných výstavách a účasti na svetových olympiádach, kde naši chovatelia dosahujú výborné výsledky a dokonale reprezentujú našu Základnú organizáciu chovateľov poštových holubov a v nemalej miere aj obec Zeleneč.