Kontakt

ZO CHPH Zeleneč,
Športová 191,
919 21 Zeleneč
@: zochphzelenec@gmail.com

Predseda základnej organizácie: p. Orešanský Ján
tel.: (+421) 918 048 443

Tajomník základnej organizácie: p. Kankara Anton
tel.: (+421) 908 743 257
@: anton.kankara@gmail.com