Sezóna r. 2020

Dňa 17.7.2020 oslávil nádherné životné jubileum, 50 rokov, náš dlhoročný člen a zanietený chovateľ, pán Lukačovič Daniel.
Želáme pevné zdravie a veľa osobných a holubárskych úspechov!

Pretekový plán r. 2020