Chovateľstvo poštových holubov

Chovateľstvo poštových holubov je šport ako každý iný. Je najmä o drine, odriekaní a množstve stráveného času pri týchto zvieracích športovcoch. Tak ako sa tréner, ktorý chce mať úspech a stará o svoj futbalový tím, tak isto sa stará chovateľ o svojich poštových holubov (závodníkov). Pravidelné letové tréningy, špeciálne krmivá, veterinárne očkovania, správne doplnky stravy, ideálny odpočinok, špeciálne technické vybavenie a veľa ďalšieho. Toto všetko treba, aby bol chovateľ pripravený z pravidla na 24-týždennú pretekovú sezónu. Preteková sezóna trvá od apríla do septembra. V čom spočíva pretekanie? Tak ako tréner určuje z množstva hráčov základnú jedenástku, chovateľ z množstva svojich poštových holubov určí tých správnych na konkrétny pretek, kde zohľadňuje napríklad dĺžku preteku (vzdušnou čiarou v km), predpokladané počasie, fyzický stav holuba, rodokmeň holuba a z toho vyplývajúce predpoklady a iné. Takto vybraný „tím“ holubár privezie na miesto stretnutia s ostatnými chovateľmi – členmi organizácii (Základné organizácie chovateľov poštových holubov), kde každý holub má na nohe jedinečný čip, ktorý sa zosníma, uloží do špeciálneho zariadenia vyrobeného presne pre tento účel. Tento proces sa nazýva nasádzanie na pretek. Po zosnímaní všetkých holubov od všetkých členov (chovateľov), príde do organizácie nákladné auto presne upravené na prepravu holubov (dostatok miesta, vzduchu, napájacie zariadenia atď.), ktoré holuby naloží a počas noci odvezie na miesto určenia alebo miesto vypúšťania na pretek. Tieto miesta sú v rozpätí od 100 až do 1300 km vzdušnou čiarou, zo Slovenska zväčša v Čechách, Nemecku, Belgicku a Holandsku. Ráno v stanovený čas, človek oprávnený odštartovať pretek dá pokyn na vypustenie poštových holubov naraz z auta a pretek je oficiálne zahájený. Potom už len každý chovateľ doma netrpezlivo čaká na svoj tím. Holub priletí, technické zariadenie, ktoré sme spomínali vyššie, zosníma čip konkrétneho holuba a zapíše čas príletu. Všetky zaznamenané časy príletov od všetkých holubov, ktorý sa dostali počas trvania preteku domov a od všetkých chovateľov sa odosielajú do špeciálnej aplikácie, ktorá vyhodnotí podľa vopred stanovených kritérií, ktorý chovateľ mal najrýchlejší prílet holubov a koľko bodov sa mu pričíta do celkového poradia. Tento proces chovatelia opakujú počas trvania celej pretekovej sezóny.