Výročná členská schôdza pre rok 2019

Členovia ZO CHPH Zeleneč

horný rad zľava: Lukačovič Daniel, Hermanský Viliam, Hrnčár Jozef, Masaryk Anton, Halada František, Löffler Karol, Bachratý Stanislav
dolný rad zľava: Zatko Jozef, Orešanský Ján, Kankara Anton, Kankara Jozef, Bartovič Ján
na foto chýbajú: Vendelín Čiernava, Vendelín Róbert, Kankara Marián, Vangel Milan, Machač Milan,
Predseda ZO spolu s výcvikárom predávajú ceny víťazom
Cenu si preberá aj p. Čiernava Vendelín
Lukačovič Daniel pri preberaní ocenenia
Lukačovič Daniel – 3. miesto, preteky mladých holubov
MAJSTER ZO p. ZATKO Jozef pri odovzdávaní ceny za prvé miesto.
Majster ZO CHPH p. ZATKO Jozef!
p. Bartovič Ján, 2. miesto v rámci ZO. V ruke putovný pohár Memoriálu Stanislava Marka
p. Kankara Anton, 3. miesto v rámci ZO