ZO CHPH Zeleneč v roku 2020

Členská základňa činila 21 členov:

Orešanský Ján – predseda základnej organizácie
Bachratý Stanislav – podpredseda základnej organizácie
Kankara Anton – tajomník základnej organizácie
Masaryk Anton – pokladník základnej organizácie
Kankara Jozef – predseda revíznej komisie
Zatko Jozef – výcvikár základnej organizácie

ďalej Bartovič Ján, Hrnčár Jozef, Macháč Milan, Halada František, Lukačovič Daniel, Hermanský Viliam, Vangel Milan (†), Bc. Kankara Marián, Černay Adrián, Čiernava Vendelín, Čiernava Róbert, Loffler Karol, Buzinger Adam, Kučera Miloš a Polakovič Miroslav

Generálne majstrovstvo klubu starých holubov:

1. miesto: Masaryk Anton – 3891 bodov 
2. miesto: Bartovič Ján – 3816 bodov
3. miesto: Kankara Anton + Marián – 3440 bodov

Ďalšie súťaže vyhodnocované v našej ZO:

F – 1 (formula 1) = súťaž o najrýchlejší chov v rámci ZO Zeleneč. Súťaž v roku 1997 založil a sponzorsky zastrešuje p. Bachratý Stanislav.
(Pravidlá súťaže: prvých 6 priletených holubov z každého preteku v rámci ZO Zeleneč sú ohodnotení nasledovne: 1. holub – 7 bodov, 2. holub – 5 bodov, 3. holub – 4 body, 4. holub – 3 body, 5. holub – 2 body, 6. holub – 1 bod. Víťaz F – 1 je chovateľ, ktorého celkový súčet bodov zo všetkých pretekov je najvyšší).

1. miesto: Bartovič Ján – 72 bodov
2. miesto: Kankara Anton + Marián – 58 bodov
3. miesto: Kankara Jozef – 34 bodov

Generálne majstrovstvo klubu mladých holubov:

1. miesto: Zatko Jozef – 1359 bodov
2. miesto: Čiernava Vendelín + Robert – 1191 bodov
3. miesto: Hrnčár Jozef – 939 bodov

Memoriál Stanislava Marka = putovný pohár majstra krátkych + stredných tratí (rozpätie 100 – 600 km)

1. miesto: Masaryk Anton – 2241 bodov
2. miesto: Kankara Anton + Marián – 2202 bodov
3. miesto: Kankara Jozef – 2163 bodov

Putovný pohár majstra dlhých tratí (preteky nad 500 km)
sponzor súťaže p. Bachratý Stanislav

1. miesto: Bartovič Ján – 1668 bodov
2. miesto: Masaryk Anton – 1650 bodov
3. miesto: Hrnčár Jozef – 1628 bodov

Výkon za rok holub/holubica = najviac nalietaných km konkrétneho holuba a holubice za uplynulú pretekovú sezónu

víťaz holub č. 16-0512-805 chovateľa Hrnčára Jozefa: 3384,760 km
víťaz holubica č. 16-0512-746 chovateľa Bartoviča Jána: 3506,380 km

Memoriál Víta Hutára = 1. miesto z preteku KOBLENZ (05.07.2020)
sponzormi sú bratia Kankaroví Jozef, Anton, Igor

víťaz – Bartovič Ján – holubica č. SK-2017-0512-662

Memoriál Michala Bachratého = 1. miesto z preteku Gotha (Veľká cena Slovenska – 12.07.2020)

víťaz – Hrnčár Jozef –  holub č. SK-2018-0512-786

Memoriál Jozefa Remenára – 1. miesto z preteku Hille 2 (19.07.2020)

víťaz – Hrnčár Jozef – holub č. SK-2016-0512-887

Veľká cena Zelenča – 1. miesto z preteku Halle 2 (02.08.2020)

víťaz – Masaryk Anton – holubica č.  SK-2018-0109-1023

Pretek ročiakov – 1. miesto ročného holuba z preteku Kladno 3 (19.07.2020)

víťaz – Hermanský Viliam – holubica č. SK-2019-0512-413

Vrcholom pretekovej sezóny je pre chovateľov oblastná a najmä celoštátna výstava poštových holubov, ktoré sa konajú každý rok za pravidelnej účasti našich najlepších chovateľov a ich holubov!