Kolekcia OZ CHPH Trnava celoštátnej výstavy za rok 2018

Chovateľ Holub Kategória Km Koef. Body
Ščibravý Miroslav (ZO Šulekovo) 15-SK-0502-770 H Šport A 2825,134 85,252
Bielik Andrej (ZO Vrbové) 15-SK-0509-50 H Šport B 26,882
Očenáš Inocent (ZO Hlohovec) 09-SK-02004-293 A Šport C 17,248
Bielik Andrej (ZO Vrbové) 16-SK-0509-125 H Šport D 80,711
Bielik Zdenko ml. (ZO Vrbové) 15-SK-01306-157 H Šport E 75,754
Orešanský Ján (ZO Zeleneč) 18-SK-0512-619 H Šport F 9,976
Pazúr Milan (ZO Šintava) 17-SK-0503-76 A Šport G 107,256
Bielik Andrej (ZO Vrbové) 16-SK-0509-171 H Šport H 10,513
Štefánik Marián (ZO Šintava) 17-DV-03010-256 H Výkon 5566,635
Štefánik Marián (ZO Šintava) 13-SK-0503-932 A Výkon 5186,829
Štefánik Marián (ZO Šintava) 16-SK-01006-506 A  Štandard 3106,758 92,5
Matúš Ľuboš (ZO Opoj) 15-SK-0508-810 H Štandard 4976,667 92,25
Bielik Zdenko ml. (ZO Vrbové) 14-SK-0509-1078 H Štandard 92
Štefánik Marián (ZO Šintava) 18-SK-0503-1007 A Štandard ml. 664,251 92,5
Bartovič Ján (ZO Zeleneč) 14-SK-0512-573 A Kolekcia generálneho majstra OZ Trnava 301,54
Bartovič Ján (ZO Zeleneč) 14-SK-0512-599 A Kolekcia generálneho majstra OZ Trnava
Bartovič Ján (ZO Zeleneč) 13-SK-0512-23 A Kolekcia generálneho majstra OZ Trnava
Vohláriková Alena (ZO Šintava) 14-SK-0503-1021 A Víťaz národného preteku Brusel